Záverečné práce

Bakalárske práce

 • „Pyrolidínové iminosacharidy“ Študent: Tomáš Ján Liška; školiteľ: RNDr. Ján Elečko, PhD.
 • „Syntéza a biologická aktivita zlúčenín interagujúcich s DNA štruktúrami“ Študent: Botond Bolgár; školiteľ: RNDr. Ladislav Janovec, PhD.
 • „Využitie aminokyselín v asymetrickej organokatalýze“ Študent: Peter Michalčin; školiteľ: RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.
 • „Syntéza derivátov (‒)-anisomycínu“ Študent: Tibor Morócz; školiteľ: RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.

Diplomové práce

 • „Štúdium syntéz, reakcií a antiproliferačnej aktivity bis-indolových substancií“ Študent: Bc. Zuzana Čarnoká; školiteľ: RNDr. Mariana Budovská, PhD.
 • „Syntéza prekurzora neprírodných iminosacharidov“ Študent: Bc. Miloš Jabczun; školiteľ: RNDr. Ján Elečko, PhD.
 • „Neštandardné krátke peptidy a ich využitie ako organokatalyzátorov v asymetrickej syntéze“ Študent: Bc. Barbora Rindošová; školiteľ: RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.
 • „Syntéza nových chelátorov kovov na báze 7-hydroxy-2-oxo-2H-4-chromenylu“ Študent: Bc. Adrián Gucký; školiteľ: RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.
 • „Nové takrín-indolové ligandy s tiomočovinovým reťazcom s potenciálom ovplyvňovať priebeh Alzheimerovej choroby“ Študent: Bc. Katka Jurková; školiteľ: RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.
 • „Syntéza stereoizomérnych analógov prírodných penaresidínov“ Študent: Bc. Andrea Jakubovová; školiteľ: RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.
 • „Štúdium syntézy nových tiazolidíndiónov a dihydropyrimidínov obsahujúcich antracénové jadro“ Študent: Bc. Viliam Hudák; školiteľ: RNDr. Mária Vilková, PhD.
 • „Syntéza a NMR štúdiium konfigurácie a konformácie hydrazidov a benzohydrazidov antracénu“ Študent: Bc. Silvia Šechná; školiteľ: RNDr. Mária Vilková, PhD.
 • „Stereoselektívna syntéza nových analógov prírodných broussonetínov“ Študent: Bc. Monika Štulajterová; školiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
 • „Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných pyrolidínov ako nových analógov prírodného jaspínu B“ Študent: Bc. Vanesa Zambová; školiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.