Výuka

Katedra organickej chémie zabezpečuje výuku predmetov na 1. aj 2. stupni vysokoškolského štúdia pre jednoodborové aj učiteľské programy.

Bakalársky študijný program:

 • ÚCHV/FMZ/04 Základy farmaceutickej chémie (Budovská)
 • ÚCHV/ISC1a/00 Informačné systémy v chémii I (Janovec, Tvrdoňová)
 • ÚCHV/ISCH1b/03 Informačné systémy v chémii II (Janovec)
 • ÚCHV/MOC1/00 Reakčné mechanizmy v organickej chémii (Tvrdoňová)
 • ÚCHV/MUS/03 Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy (za KOCH Tvrdoňová)
 • ÚCHV/OCH1a/10 Organická chémia I (Martinková)
 • ÚCHV/OCH1b/03 Organická chémia II (Martinková)
 • ÚCHV/POC1/03 Praktikum z organickej chémie (Špaková Raschmanová, Hamuľaková, Budovská, Elečko)
 • ÚCHV/PPOC/03 Pokročilé praktikum z organickej chémie (Budovská, Elečko)
 • ÚCHV/PRCH1/10 Proseminár z chémie I (Špaková Raschmanová)
 • ÚCHV/ST/03 Stereochémia (Tvrdoňová)

Magisterský študijný program

 • ÚCHV/AS1/03 Asymetrická syntéza
 • ÚCHV/BOC/18 Bioorganická chémia (Špaková Raschmanová, Elečko)
 • ÚCHV/CHOZ/18 Chémia organokovových zlúčenín (Špaková Raschmanová)
 • ÚCHV/FMCH/04 Farmaceutická chémia (Budovská)
 • ÚCHV/HZ1/00 Heterocyklické zlúčeniny (Budovská)
 • ÚCHV/ISVTC/14 Informačné systémy a výpočtová technika v chémii (Tvrdoňová)
 • ÚCHV/KOC1/01 Kvantová chémia (Janovec)
 • ÚCHV/MM1/00 Molekulový modeling (Janovec)
 • ÚCHV/MSM1/00 Moderné syntetické metódy (Martinková, Janovec, Elečko)
 • ÚCHV/MSPM/04 Moderné spektroskopické metódy (Tvrdoňová)
 • ÚCHV/NCH/03 Neurochémia (Martinková)
 • ÚCHV/OS/03 Organická syntéza (Elečko)
 • ÚCHV/PCH1/00 Potravinárska chémia (Elečko)
 • ÚCHV/PRL/18 Chémia prírodných látok (Martinková)
 • ÚCHV/STRE/09 Štruktúra a reaktivita (za KOCH Hamuľaková)
 • ÚCHV/TOXOL/18 Toxikológia organických látok (Martinková)