Spolupráca

  • Katedra toxikológie a vojenskej farmácie, Fakulta vojenského zdravotníctva, Univerzita obrany Hradec Králové, ČR – spolupráca v rámci testovania biologickej aktivity
  • Georgia Institute of Technology, School of Biological Sciences, Atlanta, USA ‒  spolupráca v rámci testovania biologickej aktivity
  • Centrum biomedicínskeho výskumu, Univerzitná nemocnica Hradec Králové, ČR – spolupráca v rámci testovania biologickej aktivity
  • Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav farmakológie – spolupráca v rámci testovania protirakovinovej aktivity
  • JUHAPHARM s.r.o – spolupráca v rámci projektu OPENMED  na aktivite „Vývoj novej generácie fotocitlivých látok s proti starnúcim účinkom (anti-aging effect) a ich aplikácia v dermatológii“
  • TEHO a.s. Košice – spolupráca v rámci prípravy a aplikácie nových typov antioxidantov na ochranu systému pre distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody v rámci mesta Košice