Kontakt

Vedúca Katedry organickej chémie: RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

miroslava.martinkova@upjs.sk

055/234 2348