Ocenenia

7. mája 2017 bola Katedre organickej chémie, pri príležitosti 50. výročia jej založenia, udelená Cena mesta Košice za dlhoročné významné zásluhy v pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti.