Doktorandi

RNDr. Monika Garberová

Mgr. Peter Michalčin

Mgr. Gabriela Ondrejkovičová